Gentle Touch by photographer Medvedeva Veronika

Hair Stylist: Aisaule Muzapparova
Models: Zhanbota Koylibayeva and
Ziba Satvaldinova
Makeup Artist: Yelena Mulkibay
Photographer: Medvedeva Veronika
Wardrobe Stylist: Daniyar Zhaxygeldinov @Fare Model Agency